anggrek-amsterdam-contact-parnassusweg3

Bestelformulier

Klik hier

Disclaimer

 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

De informatie op de website wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website mag geen op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Anggrek Amsterdam. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

Anggrek Amsterdam sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is Anggrek Amsterdam niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

De site conformeert zich aan de Wet AVG. Bekijk daarvoor ons Privacy Statement.

woodwick kaarsen anggrek parnassusweg amsterdam bestelformulier anggrek 3

Collectie

in de webshop
Herfsttij
vanaf € 16,95
Verrassing
vanaf € 26,95
Boswandeling
vanaf € 24,95
Sprankelend roze
vanaf € 24,95